ჩვენი კურსები

გთავაზობთ კურსებს შემდეგი მიმართულებით:

  • ესპანური ენის ზოგადი კურსი;
  • ესპანური ენის ინტენსიური კურსი;
  • ესპანური ენის კურსი ბავშვებისთვის;
  • DELE- მოსამზადებელი კურსი;
  • ესპანური, რუსული და ქართული ენების კურსები უცხოელებისათვის;
  • ესპანური ენის საზაფხულო კურსი . მალაგის უნივერსიტეტში.


უცხოური ენის შესწავლის ევროპული სტანდარტების მიხედვით, გთავაზობთ სწავლების შემდეგ დონეებს:

საწყისი დონე: A1 – A2;
საშუალო დონე: B1 – B2;
მაღალი დონე: C1 – C2

კურსის საფასური განისაზღვრება თქვენ მიერ არჩეული გაკვეთილების სხიხშირითა და ხანგრძლივობით.

ყოველი დონის დასრულების შემდეგ ტესტირების საფუძველზე გაიცემა სერტიფიცირებული დიპლომი.

ფასის და განრიგის გასაგებად დააჭირეთ ფოტოს:
კურსებზე რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ფორმა: